Wondzorg in Twente

Als je dezelfde kant op wil, kan het snel gaan!

In Twente worden rode, gele en zwarte wonden hetzelfde behandeld. Eenheid, eenvoud en aansluiting tussen eerstelijns en tweedelijns zorg, resulteert uiteindelijk in betere patiëntenzorg. Een mooi voorbeeld van hoe een goed idee zich razendsnel kan verspreiden in Twente door de goede samenwerking.

Aan het woord is Anja van Kempen, huisarts en coördinator zorgvernieuwing bij SHT-THOON. “Het begon allemaal in maart 2020 in het rondje “goede ideeën uit de praktijk”, een vast onderdeel in de (toen nog) THOON-vergadering. Op twee plekken in Twente werkten de huisartsen naar volle tevredenheid met een lokaal wondformularium. De vraag was of dat iets zou zijn voor de regio.”

Huisartsen omarmden het idee om eenheid en eenvoud te brengen in de wondbehandeling in de eerste lijn. Zij stonden ook positief tegenover het goed laten aansluiten van hun aanpak op de werkwijze in de tweede lijn. De opdracht om dit invulling te geven lag er dan ook al snel. Van Kempen: “Het proces verliep ongelooflijk organisch. Op het moment dat THOON startte met de uitwerking van dit idee, was de Twentse apothekersorganisatie (TAO-UA) toevallig met hetzelfde bezig. De thuiszorgorganisatie wilde verandering in de positie van de wondverpleegkundigen en ook de huisartsen van onze Almelose partnerorganisatie FEA, haakten graag aan.  Het ZGT onderzocht waarom de toestroom naar hun wondpoli niet goed liep en het MST was enthousiast over meer samenwerking op dit vlak. Kortom: de neuzen stonden dezelfde kant op.”

Twee enthousiaste apothekers, Mathijn Brummelhuis en Dorien Bekke, stonden op als trekkers van dit project. Stap 1 was het bereiken van overeenstemming onder de wondverpleegkundigen uit de hele regio over de voorkeursmiddelen.

Denekamp – De Apotheker. Foto Dorien Bekke van apotheek Denekamp. Foto: Rikkert Harink RH20210608

Van ‘wat moet erop?’ naar ‘waarom heeft deze patiënt deze wond?’

Conclusie was dat de beschrijving van de wond en niet keuze van het middel, de sleutel is in het toepassen van de juiste behandeling. Veel aandacht is besteed aan scholing van alle praktijkmedewerkers om een eenduidige benadering van wonden te creëren. Daardoor verschoof de eerste gedachte van de behandeling, naar het onderzoeken van de oorzaak van de wond. Om de optimale behandelstrategie te visualiseren heeft TAO-UA voor elke huisartsenpraktijk wondboxen geregeld. Van Kempen: “Samen hebben we een eenvoudig en helder systeem bedacht: een rode wond wordt behandeld met middelen uit de rode box, een gele wond uit de gele box en een zwarte wond uit de zwarte box. Via een simpel systeem kan de wondverpleegkundige nu heel efficiënt rechtstreeks bij de apotheek de middelen bestellen, waar normaal gesproken nog een tussenstap wordt gezet via de doktersassistentes. Ondersteunende flowcharts en wondkaarten helpen de doktersassistentes en huisartsen bij het toepassen van de kennis die zij hebben opgedaan tijdens de speciale scholing over wondverzorging. ZGT zorgt dit jaar voor een opfriscursus voor de doktersassistentes. Zo houden we de kennis op peil en elkaar scherp.”

Samenwerken is echt samen werken

Natuurlijk waren en zijn er obstakels in dit project. Van Kempen: “Het feit dat een aantal zorgverzekeraars niet toestaat op de afgesproken manier eenvoudig, zinnig en zuinig verbandmiddelen bij de lokale apotheek te bestellen, is ons een doorn in het oog. We koesteren dan ook dat Menzis, onze preferente verzekeraar, wel zo verstandig is. Zij verkiezen deze duurzame manier van samenwerken in onze regio boven de onzinnige levering van hele dozen met net het verkeerde materiaal via verspillende transporten.”

Het wondproject Twente laat zien dat goede zorg voortkomt uit samenwerken met diverse partijen die allemaal hetzelfde belang hebben: de beste zorg voor de patiënt en tevreden zorgmedewerkers!

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja