Geslaagde inspiratie sessie Meer Werkplezier!

Meer tijd voor de patiënt, is een landelijk thema dat vanuit verschillende perspectieven aangevlogen kan worden. Voor THOON/FEA is het verkenning, hoe we de huisartsen uit onze regio hierop kunnen ondersteunen. Wat als eerste duidelijk werd is de wens van verschillende huisartsen om elkaar te inspireren, met voorbeelden hoe collega’s al initiatieven zijn gestart. Door de organisatie van een webinar begin februari hebben we een inkijkje geboden in de keuken vanuit 8 praktijken verdeeld over 4 thema’s.

Ruimte in het spreekuur: 2 voorbeelden van een dagindeling met ruimte voor korte en langere consulten, als ook voldoende ruimte voor overlegmomenten.

Efficiënte praktijkvoering, met als voorbeeld hoe Lean werken rust in de bedrijfsvoering kan brengen. Een ander voorbeeld was een telefonie systeem met geautomatiseerde terugbelplanning

Inzet van personeel, gaf het voorbeeld van inleen van een fysiotherapeut voor een spreekuur klachten aan het bewegingsapparaat en de deskundigheid die een Verpleegkundig Specialist brengt in de huisartsenpraktijk.

In Samenwerken over je praktijkgrenzen, werd de samenwerking met de patiënt middels Positieve Gezondheid belicht, evenals de versterking van de netwerken in het sociale domein. Als tweede voorbeeld werd de meerwaarde belicht van de apotheker, die met goede onderlinge afspraken zaken kan overnemen van de huisarts.

Ruim 50 huisartsen en praktijkmanagers namen deel aan de sessie. Uit de evaluatie blijkt dat het heeft bijgedragen aan de beeldvorming en dat het stof tot nadenken heeft gegeven. We hopen dat er onderling contacten gelegd gaan worden, om uit te wisselen en elders ook op te starten. FEA/THOON helpen er graag bij. Hiervoor zijn bereikbaar: Melanie Mecklenfeld FEA ( m.mecklenfeld@fealmelo.nl) en Anja van Kempen THOON ( a.vankempen@bvthoon.nl)

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja