Vergoeding voor stageplaatsen in huisartsenpraktijk

Stageplaatsen in de huisartsenpraktijk vormen de pijler voor aanwas van nieuw ondersteunend personeel, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners. Zeker nu het tekort aan personeel een steeds groter probleem vormt in de zorg, ook bij huisartsen, zijn voldoende stageplekken essentieel voor de aanwas van nieuwe medewerkers. Daarom een dringende oproep aan alle huisartsen hieraan mee te werken. Zowel voor de praktijkbegeleiding als voor de stagevergoeding is op diverse manieren een financiële tegemoetkoming mogelijk. Maak er gebruik van! 

De stagevergoeding kan worden aangevraagd bij de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Dat is niet ingewikkeld. Voor een aanvraag is alleen een stageovereenkomst nodig overeenkomstig de bijlage bij de cao. Wel moet er voor de aanvraag een account nodig worden aangevraagd. Daarvoor heeft de stagebieder onder andere het PFZW-nummer nodig en een kopie van de bankpas of een rekeningafschrift. Dat laatste om eventuele tikfouten bij het invoeren van het rekeningnummer te voorkomen.

Twee vergoedingen
De stagebieder kan bij SSFH een tegemoetkoming aanvragen bij SSFH. Het betreft twee aparte vergoedingen: eentje voor het begeleiden van een stagiair in de huisartsenpraktijk en een als compensatie voor de stagevergoeding. Elke sagiair in de huisartsenpraktijk heeft namelijk volgens de cao Huisartsenzorg recht  op een stagevergoeding. Stagebieders kunnen deze vergoeding terugkrijgen via SSFH. De twee vergoedingen zijn overigens in één keer aan te vragen. Zie ook de regels en voorwaarden van SSFH via Veelgestelde vragen over stagevergoeding.

Stimuleringsregeling stageplaatsen huisartsenzorg
Overigens is er naast vergoeding voor stage van een doktersassistente of praktijkondersteuner ook de Stimuleringsregeling stageplaatsen huisartsenzorg. In die regeling worden gezamenlijke regionale initiatieven ondersteund die leiden tot meer en betere stageplaatsen. SSFH heeft tot nu toe in 2019 vier aanvragen goedgekeurd. Waaronder een aanvraag voor het oprichten van een stagecoördinatiepunt, de aanvraag  voor vernieuwing van de toolkit stagebegeleiding en voor de inzet van een ervaren stagecoördinator. Het is nog mogelijk om ook een aanvraag in te dienen in het kader van deze stimuleringsregeling. Kijk op de betreffende informatiepagina bij SSFH.
Zie ook het artikel op ZorgenZ: Stimuleringsregeling stageplaatsen huisartsenzorg.

Stagefonds Zorg
Dan is er het het Stagefonds Zorg van VWS. Dit staat geheel los van de SSFH en geldt alleen voor stages van doktersassistenten. Stagebieders ontvangen, naast de SSFH-vergoeding, een vergoeding van het ministerie van VWS.  De vergoeding geldt alleen voor erkende leerbedrijven. Schrik niet van die term, want als u een stageplaats biedt, bent u dat al snel. De vergoeding wordt na afloop van het studiejaar uitbetaald. De hoogte is per jaar afhankelijk van het aantal aanvragers. Om u een indruk te geven: voor het schooljaar 2015-2016 bedroeg de vergoeding voor een BOL-opleiding Doktersassistent ca. € 1.500. Voor een BBL-Doktersassistent bedroeg de vergoeding € 1.800. Dus zeker de moeite van het invullen van een formulier waard.

Zie vragen en antwoorden over het Stagefonds zorg.

Subsidieregeling praktijkleren
De subsidieregeling praktijkleren is ingesteld om o.a. tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen. Een BBL-plek voor een doktersassistente valt onder deze subsidieregeling van het ministerie van OCW. Ook hiervoor moet de huisartsenpost of -praktijk een erkend leerbedrijf zijn. De vergoeding verschilt per jaar, omdat de hoogte wordt bepaald aan de hand van het aantal aanvragers. Een subsidieaanvraag wordt na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar ingediend bij het RVO.
Meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren.

 

(Foto: Gerda van Beek en Shutterstock)

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja