Twentse zorgverleners werken samen voor COPD- en astmapatiënten: minder pufjes en meer lucht

Van alle COPD- en astmapatiënten gebruikte 70 procent de inhalator voor het toedienen van medicatie verkeerd. Om dat te verbeteren zijn Twentse longartsen, huisartsen, apothekers en zorgverzekeraar Menzis een samenwerking aangegaan en schrijven ze nog maar een beperkt aantal inhalatoren voor.

Patiënten moeten profiteren van de samenwerking in de vorm van gezondheidswinst, minder benauwdheid en een langere levensverwachting. Ook is de samenwerking gericht op minder verspilling van medicatie.

Er zijn wel tientallen tot enkele honderden soorten medicatie en inhalatoren op de markt. Daardoor zagen patiënten en zorgverleners door de bomen het bos niet meer, zegt Elra Eppink van de belangenvereniging van huisartsen in Twente (FEA).

Selectie van pufjes

Twee jaar geleden zijn longartsen van MST en ZGT, huisartsen en apothekers daarom bij elkaar gaan zitten om te bespreken welke ‘pufjes’ zij nog voor willen schrijven aan een patiënt. Daar is een selectie uitgekomen. Gezamenlijk wordt per patiënt bekeken welke verstuiver voor hem of haar geschikt is. Praktijkondersteuners van huisartsen en apothekersassistenten zijn geschoold in het gebruik van deze inhalatoren, omdat zij een belangrijke rol spelen bij de uitleg aan de patiënt.

Driekwart krijgt medicatie

Inmiddels krijgt bijna driekwart van de nieuwe COPD- en astmapatiënten een inhalator uit deze selectie voorgeschreven. Dit jaar moet dat groeien naar 90 procent. Het is niet bekend om hoeveel mensen het precies gaat, maar Apotheek De Kolk in Almelo, waarbij ongeveer tienduizend mensen bij aangesloten zijn, heeft de afgelopen twee jaar ongeveer 1800 patiënten op deze manier geholpen.

Benauwd

Beter gebruik van de medicatie is belangrijk voor de patiënt, zegt Eppink. „70 procent deed het fout, weten we uit landelijk onderzoek. Dat is een hele grote groep. Verkeerd gebruik zorgt voor benauwdheidsklachten die misschien helemaal niet nodig zijn.”

Een inhalator is van essentieel belang bij het toedienen van medicijnen voor mensen met de longziekte COPD en de luchtwegaandoening astma. „Het is ontzettend beangstigend als je bijna geen lucht meer krijgt. Mensen met COPD en astma hebben hier vrijwel dagelijks mee te maken”, zegt Samara Westerhof, coördinator zorgprogramma astma en COPD van huisartsengroep THOON. „Er was echt behoefte aan een eenduidig medicatiebeleid, voor de patiënt en ook voor ons.”

Minder medicatie

Bovendien moet beter gebruik leiden tot minder verspilling van medicatie en daarmee verlaging van de zorgkosten. Dat maakt het voor zorgverzekeraar Menzis interessant om mee te doen aan het project. Als mensen hun inhalator goed gebruiken, hebben zij minder medicatie nodig en worden ziekenhuisopnames voorkomen.

Voor patiënten die al medicatie gebruikten is er niets veranderd. Op dit moment wordt wel onderzocht of ook zij kunnen overstappen naar medicatie uit de selectie die voor nieuwe patiënten is gemaakt. Maar dat is ingewikkeld, weet Eppink. „Mensen die al patiënt waren, zijn gewend aan hun medicatie en het is lastig om hen te laten overstappen. Maar mensen kunnen altijd bij hun apotheker terecht om te checken of zij hun inhalator goed gebruiken.”

BRON TUBANTIA

KLIK HIER VOOR HET ARTIKEL OP DE SITE VAN TUBANTIA

 

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja