Project problematisch middelengebruik en verslaving – FEA

Negentien procent van alle Nederlanders heeft tijdens zijn leven een periode waarin er sprake is van problematisch middelengebruik/verslaving.  De maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld alcoholgebruik in Nederland bedragen 5 miljard per jaar. Vroegtijdige behandeling voorkomt verergering en escalaties. Des te langer de verslaving voortduurt, des te groter de kans dat het een chronische aandoening wordt. Maar we weten ook dat er een grote kloof is tussen het aantal gebruikers en het aantal mensen dat hiervoor in behandeling is, of is geweest.

In een normpraktijk zullen bijvoorbeeld 100 tot 150 patiënten zijn die overmatig alcohol drinken. Signaleert u als huisarts deze problematiek? Kunt en durft u door te vragen naar gebruik bij bijvoorbeeld slapeloosheid, hoofdpijn, of andere klachten? En als u het besproken heeft, hoe dan verder?

De FEA is in 2018 gestart met het eerste project verslavingszorg. Een klein aantal praktijken kreeg financiële ruimte voor het inzetten van extra POH-uren. Na een positieve evaluatie zijn we in 2021 verder gegaan met het nieuwe project. Menzis, Tactus en FEA trekken gezamenlijk op om problematisch gebruik en verslaving in de huisartsenpraktijk tijdig te signaleren en bespreekbaar te maken. Naast de financiële vergoeding voor inzet van de POH worden de deelnemende praktijken praktisch ondersteund, ook met scholing. De POH kan met gemiddeld vijf gesprekken de patiënt in de praktijk verder helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bewustwording, psycho-educatie, of het aanleren van alternatief gedrag. Als de problematiek te complex is, wordt er toegewerkt naar verwijzing. Het is dus niet de bedoeling dat verwijzingen worden voorkomen, motiveren voor verwijzing is juist vaak het doel.

Wij zijn trots op dit project! We hopen dat het parallel lopende onderzoek straks nog meer aanknopingspunten geeft voor aanpak van deze problemen!

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Janet Kale (j.kale@fealmelo.nl of 06-31750912)

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja