Praktijkhouden zoals jij dat wilt, welke vorm kies jij?

 

De schatting is dat de komende 5 jaar 1500 praktijkhouders (circa 20%) met pensioen gaan. De jonge huisartsen lijken nog te twijfelen over het hebben van een eigen praktijk.

Continuïteit is van belang voor het huisartsenvak

Ruim 80% van de huisartsen vindt dat patiënten een langdurige relatie moeten kunnen opbouwen met 1 of 2 huisartsen waarbij ze zich meerjarig verbinden aan een patiëntenpopulatie, zo bleek uit een enquête over kernwaarden en -taken van de huisarts in de Huisarts & Wetenschap. De praktijk laat echter een toename van HIDHA’s en waarnemers zien. Continuïteit kunnen bieden aan patiënten blijkt een belangrijke reden te zijn om de uiteindelijke sprong naar praktijkhouder te wagen. Echter is er een uitstel van deze keuze te zien.

Andere organisatie

Er is tevens een roep om de huisartsenzorg anders te organiseren. Geen gedoe met zaken die van de kerntaken afleiden. Een reorganisatie/herinrichting van de huisartsenpraktijk zoals we die nu kennen die aansluit bij de wensen van de toekomstige generatie. Meer flexibiliteit, meer digitaal, meer samen. Meer je eigen werktijd inrichten? Een deel van de patiëntenzorg thuis doen? Een work-life balance die jij wil?Meer de eigen regie over de balans die jij zoekt tussen privé en werk.

Eigenaarschap

Bijna elke huisarts wil het liefst voor meerdere jaren voor een vaste patiëntenpopulatie zorgen, ‘eigenaar’ zijn van een vaste patiëntenpopulatie. Dat maakt het uiteindelijk waar je het voor doet en is tevens de kracht van de huisartsenzorg. Praktijkhouden kan in vele vormen, Welke vorm kies/zoek jij?

Kom erover praten op dinsdagavond 23 maart vanaf 19.45 uur via TEAMS.

Programma

19.45 uur Mogelijkheid tot inloggen

20.00 uur Openingswoord door Anneloes Richters (huisarts, opleider, bestuursvoorzitter THOON)

20.15 uur Marten Berghuis:  waarnemer of praktijkhouder, welke keuze past bij jou?

20.25 uur Stappenplan Starten van een eigen praktijk door ABNAMRO

20.45 uur Sanne van Huizen: mijn ervaring van AIOS naar praktijkeigenaar

21.00 uur Korte pauze

21.10 uur Introductiefilm van een huisarts die gestopt is

21.15 uur Plenair overleg voor vragen & discussie

21.30 uur Sluiting door Anneloes Richters

Aanmelden? Stuur een mail  naar Wiyanti Nieuweweme; w.nieuweweme@bvthoon.nl