Persbericht Observatiebedden in regio Almelo en Hengelo voor kwetsbare oudere en één meldpunt

Persbericht

Almelo, december 2019

Observatiebedden in regio Almelo en Hengelo voor kwetsbare oudere en één meldpunt
Vanaf 1 januari 2020 beschikken verschillende instellingen voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in de regio Almelo en Hengelo over extra observatiebedden om kwetsbare ouderen betere zorg te bieden. Er komt één meldpunt waar huisartsen en spoedeisende hulp (SEH)-artsen terecht kunnen voor een oudere met een acute zorgvraag.

De huidige situatie is dat zorgverleners, zoals huisartsen en SEH-artsen, lastig ergens terecht kunnen als een oudere niet meer in de thuissituatie kan verblijven, maar ziekenhuiszorg niet nodig is. Dit speelt vooral bij crisissituaties. Soms is er ook twijfel over de indicatie en de mogelijkheid tot herstel van een thuiswonende patiënt. Ouderen worden opgenomen in het ziekenhuis terwijl dit niet nodig is en/of bezetten te lang een ziekenhuisbed. Regelmatig worden patiënten ook op een verkeerde afdeling geplaatst, omdat de triage (verwijzing) niet juist is. Dit is voor de oudere een niet-gewenste situatie en hierdoor krijgen zij niet altijd de optimale zorg. Daarnaast is het ook voor het ziekenhuis onwenselijk. Het ‘onnodig’ bezetten van een ziekenhuisbed zorgt voor een capaciteitstekort en stijgende ziekenhuiskosten.

Extra observatiebedden
In nauwe samenwerking met de VVT-instellingen Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) en ZorgAccent, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), de huisartsenorganisaties Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) Huisartsenkring Twente,  de Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland (Thoon),  Federatie Eerstelijnzorg Almelo (FEA), Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA) en zorgverzekeraar Menzis is een oplossing gevonden in het beschikbaar stellen van bedden voor een tijdelijke opname. Een opname kan plaatsvinden gedurende 7 dagen per week tot 22.00 in de avond. Gedurende twee weken kunnen de zorgverleners beoordelen welke zorg het beste geschikt is voor de kwetsbare oudere. De extra observatiebedden, in totaal zes bedden, zijn verspreid over de regio. Te weten: Eugeria in Almelo,  ’t Hof in Hengelo en Krönnenzommer in Hellendoorn. Zodra de juiste indicatie is gesteld, kan de patient naar een plek die voor hem of haar het beste geschikt is en in de nabijheid is van de eigen woonomgeving.

Eén meldpunt
Om zo goed mogelijk, accuraat en efficiënt aan de zorgvraag te voldoen, wordt één meldpunt ingesteld. Hier kunnen zorgverleners, zoals huisartsen en SEH artsen  terecht voor de zorg aan een kwetsbare oudere. Het meldpunt heeft een actueel overzicht van de beschikbare bedden. Men hoeft niet meer te ‘hoppen’ van de ene instelling naar de andere. Daarnaast vervult dit meldpunt, naast de coördinerende rol, eveneens een belangrijk taak op het gebied van registratie en het inzicht verschaffen van mogelijke knelpunten, zodat hierop tijdig geanticipeerd kan worden. Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar van 07.00 tot 23.00 uur.

Stuurgroep ‘Goede zorg voor kwetsbare oudere’
De stuurgroep ‘Goede zorg voor kwetsbare oudere’ bestaat uit een vertegenwoordiging van Carintreggeland, TMZ, ZorgAccent, ZGT, huisartsenorganisaties SHT, LHV Huisartsenkring Twente, FEA, CHPA en Menzis. Deze stuurgroep houdt zich bezig de zorg aan kwetsbare ouderen op de juiste manier te verlenen, nu deze doelgroep steeds langer thuis woont en de zorgvraag verandert. De observatiebedden en het meldpunt zijn actiepunten die de stuurgroep heeft opgesteld en die volgend jaar in praktijk worden gebracht.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de stuurgroep ‘Goede zorg voor kwetsbare oudere’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Janke Snel
Directeur CHPA
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
e-mail: j.snel@chpa.nl
telefoon: 088-5880533

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja