Over de website huisartsintwente.nl

Met het online gaan van deze website https://www.huisartsintwente.nl is de campagne gestart om voldoende huisartsen aan te trekken in Twente. Met het initiatief willen alle partijen die betrokken zijn bij de Twentse huisartsenzorg ook in de toekomst de benodigde zorg kunnen verlenen. De regio heeft te kampen met zowel een krimpende beroepsbevolking als vergrijzing, waardoor er een tekort aan huisartsen dreigt te ontstaan.

De campagne richt zich specifiek op de -vaak weerlegbare- redenen die nieuwe huisartsen aandragen om zich niet in Twente te vestigen. En dus niet alleen op de schoonheid van de regio. “Als je hier al gevestigd bent, weet je dat de combinatie van wonen en werken hier optimaal is’’, aldus huisarts Marieke Nijhof. “Maar wij weten ook dat andere delen van het land die combinatie ook bieden. Wij hebben dan ook veel meer gekeken naar knelpunten en vragen die spelen bij huisartsen. Heel belangrijk is de rol van de partner van de potentiële Twentse huisarts. Is er voor hem of haar ook werk? Wat komt er eigenlijk bij kijken als je een praktijk start? En waar begin je? Er staat hulp voor de huisarts klaar als die overweegt zich in Twente te willen vestigen. Via de website en info@huisartsintwente.nl kunnen geïnteresseerde huisartsen hun vragen stellen.’’

In Twente doen we het samen

Het thema van de campagne is ‘in Twente doen we het samen’. Dat gaat natuurlijk over de samenwerking tussen alle huisartsen. Maar afstemming en overleg met ziekenhuizen, de universiteit en bedrijven die op zoek zijn naar professionals. Marieke Nijhof: “Het is inherent aan de Twentse mentaliteit. Het noaberschap klinkt ook door in zakelijke relaties. Iedereen is bereid om er met elkaar de schouders onder te zetten. De zorg voor elkaar staat centraal.”

Ervaringsverhalen en kennis delen

De inhoud van de website wordt continu ververst en actief gedeeld. De site is als het ware een levend document. Met vacatures, kennis en verhalen van artsen. In tekst en beeld. Mensen die terugkwamen naar Twente, nadat zij er als kind hadden gewoond. En artsen die helemaal nieuw in Twente zijn. Allemaal roemen zij de mentaliteit van de inwoners, het prettige werkklimaat en de samenwerking met andere betrokkenen. Of het nu gaat om artsen op het platteland of werkzaam in één van de Twentse steden.

Huisarts in Twente is een initiatief van alle Twente partijen betrokken bij de huisartsenzorg: van LHV Kring Twente, Wagro Twente, THOON, FEA, CHPA, SHT, Huisartsenopleiding Amsterdam UMC, locatie VUmc Dependance Twente en Menzis. Al deze partijen zijn verenigd in een stuurgroep die zich bezighoudt met de continuïteit van de Twentse huisartsenzorg.

 

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja