Over mijn grens – en nu?

Grensoverschrijdend gedrag… Het lijkt alsof dit normaal en geaccepteerd gedrag aan het worden is. Terwijl grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, in geen geval acceptabel is. Het hoort niet bij de zorg! Toch heeft iedereen wel eens te maken met vormen van grensoverschrijdend gedrag en soms ook zelfs met (be-) dreigingen in de huisartsenpraktijk.

De toename van het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag was aanleiding voor Agnes IJland (Zorg in Kwaliteit) en Henk-Willem Altena (Tactus, training & advies), in opdracht van de FEA
(Federatie Eerstelijnszorg Almelo), om de training ‘Over mijn grens – en nu? te ontwikkelen. Op deze manier wil de FEA meer aandacht geven aan veerkracht, werkplezier, en de manier waarop een praktijkmedewerker contact legt en houdt met de patiënt. Dit laatste past ook goed binnen het aanbod van de FEA voor persoonsgerichte zorg.

Waar ligt mijn eigen grens, ben ik me daarvan bewust? Welke vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn er, hoe herken ik die en hoe kan ik daar het beste op reageren?
Deze vragen worden tijdens de training interactief besproken en beantwoord aan de hand van ingebrachte situaties en casuïstiek. Op de vraag “ wat heb je van je collega’s nodig wanneer iemand over jouw grens gaat?” worden door de deelnemers zeer waardevolle tips gegeven. Samen worden ‘tops’ gemaakt om als basis te kunnen dienen voor afspraken binnen de huisartsenpraktijk, zowel voor medewerkers als voor patiënten.

Enkele voorbeelden van deze tops zijn: Grensoverschrijdend gedrag als vast agendapunt op het werkoverleg, respect voor de grens van je collega en niet generaliseren, ongewenst gedrag verschilt namelijk van persoon tot persoon. Beschrijven van gedragsregels en deze als praktijk uitdragen via de website en het wachtkamerscherm.

Vanwege de geldende coronamaatregelen begin 2022 zijn de trainingen online georganiseerd. Er was veel animo voor: de trainingen waren binnen een halve dag volgeboekt. Uiteindelijk zijn in het voorjaar van 2022 negen trainingen gegeven aan ruim negentig zorgverleners.

Na 3 maanden wordt contact opgenomen met de huisartsenpraktijk om de behoefte van ondersteuning of een vervolg op de training te bespreken.

De training wordt zowel fysiek als online gegeven. Bij vragen en interesse in deze training neem contact op met Agnes IJland.

M: contact@agnesijland.nl
W: agnesijland.nl

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja