Vacature kortdurende waarneming Huisartsenpraktijk Borne

Wij zijn op zoek naar een waarnemer in praktijk Hesselink in Borne op de dinsdagen en donderdagen in de maand november.

Gezondheidscentrum

Huisartsenpraktijk Hesselink is een goed georganiseerde praktijk van ruim 2400 patiënten in het moderne gezondheidscentrum Fleminghof te Borne. In dit centrum bevinden zich naast drie huisartsenpraktijken een apotheek, fysiotherapie, een prikpost van Medlon, thuiszorg, logopedie, een dependance van Mediant, jeugdgezondheidszorg en podotherapie. Er is een goede samenwerking tussen alle zorgverleners in het centrum

Kenmerken van de praktijk

  •  Stabiel patiënten bestand, aantal: 2450 , leeftijdsopbouw gemiddeld.
  •   Zorgstraten: DM, COPD/astma, CVRM, osteoporose, OSAS screening en ouderenzorg
  •   HIS: Medicom

Personeel

Je wordt als huisarts(en) ondersteund door, 3 doktersassistentes, 2 POH somatiek, 1 POH GGZ, 1 POH jeugd en een praktijkmanager die alle niet-patiëntgebonden taken coördineert/uitvoert.

De huidige praktijk hecht veel waarde aan een goede werksfeer en gezelligheid in het team.
Er is veel ruimte voor humor en relativering. Om de organisatie van de praktijk optimaal te laten zijn is er veel vertrouwen, veiligheid en verbinding binnen het team. Elke maand is er een teamoverleg met het hele team waarin iedere medewerker gestimuleerd wordt om zijn/haar steentje bij te dragen.

Meer informatie en contact

Spreekt jou dit aan en ben je beschikbaar op de gevraagde dagen? Of wil je meer
informatie, neem dan gerust contact op met Miranda Verleun, adviseur praktijkdienstverlening en praktijkmanager.
Contactgegevens: Miranda Verleun, T 06 14632581 m.verleun@bvthoon.nl

DOWNLOAD VOLLEDIGE VACATURE (PDF)