Goede regieartsen maken het verschil op de huisartsenspoedpost: ‘Samen kom je er altijd wel uit’

Het werk op de huisartsenspoedpost kan hectisch zijn. Maar een goed samenwerkend team van triagisten, doktersassistenten, huisartsen én een regiearts kan dat in goede banen leiden. Daarin is de rol van laatstgenoemde essentieel, weten ook huisartsen Hannah van Werven en Fenna Trip. De twee praktijkhouders werken als regiearts bij de huisartsenspoedposten van respectievelijk Hengelo en Almelo en vertellen over hun ervaringen. “We voorkomen veel onnodige consulten.”

Hevige buikpijn of pijn op de borst. Mensen met gebroken polsen en enkels. Ongeruste ouders met ontroostbaar huilende baby’s. Maar ook mensen met mentale problemen die onvoldoende hulp krijgen vanuit de GGZ door capaciteitsgebrek. Je komt het allemaal tegen tijdens de avonden, nachten en weekenden op de huisartsenspoedpost.

Het werk van triagisten op de huisartsenspoedpost is heel belangrijk. Zij zijn de poort van de huisartsenspoedpost en bepalen of de hulpvraag van patiënten spoedeisend genoeg is voor een consult van de huisarts op de huisartsenspoedpost. Maar er komen ook veel twijfelgevallen voorbij. En als die allemaal een consult krijgen, lopen de wachttijden snel op en wordt het werkplezier aanzienlijk minder. Daarom is het essentieel voor triagisten dat zij terug kunnen vallen op een regiearts.

De rol van regiearts is iets wat huisartsen erbij doen, naast het werk in hun eigen praktijk. Alle huisartsen draaien jaarlijks een minimaal aantal diensten op de huisartsenspoedpost, meestal in hun ‘normale’ rol als consult arts maar soms dus ook als regiearts. Om een beeld te krijgen van het belang van de regiearts op de huisartsenspoedpost, gingen we in gesprek met huisartsen Hannah van Werven (huisartsenpost Hengelo) en Fenna Trip (Almelo).

Hannah van Werven

Fenna Trip

Hoe ziet een dag als regiearts op de huisartsenspoedpost eruit?

Hannah: “Zie het als een klein callcenter. Op onze posten in Enschede en Hengelo hebben we 6 bureaus voor de triagisten, die allemaal met een headset aan het bellen zijn. Er is een baliemedewerker die de aanwezige patiënten helpt. En af en toe lopen huisartsen  binnen om af te stemmen.”

Fenna: “Je bent als regiearts samen met de triagisten de spin in het web van de huisartsenspoedpost. We overleggen constant met elkaar: kan iemand met een klacht ook wachten tot de eigen huisartsenpraktijk weer open is? Of is beeldbellen misschien voldoende? Dat beeldbellen is overigens in coronatijd goed ontwikkeld en nu een belangrijke tool. Je stuurt een smsje, ze klikken op de link en je hebt direct superhelder beeld. Vooral bij ouders die bezorgd zijn over hun kind, is het een goede oplossing. Omdat het vaak meevalt, maar dan stelt het hen gerust dat je het kind wel hebt gezien.”

Waarom is het werk van de regiearts belangrijk?

Hannah: “De regiearts kan de efficiëntie van de post verhogen door onnodige consulten en visites te voorkomen, goed te plannen en samenwerking te bevorderen. In Hengelo was een paar jaar terug nog geen regiearts. Er wordt nu veel meer telefonisch afgehandeld en we doen minder visites. Het is lastig om exacte getallen te tonen, maar we merken het in alles. De triagisten én de huisartsen gaven in een enquête aan dat ze minder werkdruk en meer werkplezier ervaren. Dat komt doordat je het meer met z’n allen doet, het voelt echt als een team.”

Wat is er mooi aan de rol van de regiearts?

Fenna: “Het werk op een huisartsenspoedpost is anders dan op de eigen praktijk. In het dorp waar ik werk zijn bijvoorbeeld geen achterstandswijken. Het is interessant om ook mee te krijgen wat daar gebeurt. Je moet op de huisartsenspoedpost bovendien vaak meteen actie ondernemen en ik hou wel van dat snelle schakelen. De uitdaging is om goede, verantwoorde zorg te leveren, zonder dat je iedereen maar langs laat komen. Het is een kick als ik aan het eind van de dienst zie dat we meer dan 60% van de telefonische contacten in het callcenter al hebben kunnen afhandelen, en dat dat mooi in balans is met het aantal consulten en visites.”

Wat zijn uitdagingen in het vak?

Hannah: “In de drukte is het vooral zaak dat je het overzicht houdt en goed in de gaten hebt of alles behapbaar blijft. Je moet met druk om kunnen gaan, want bij alle beslissingen ben jij als regiearts eindverantwoordelijk. En het is belangrijk dat je je niet ergert aan mensen die om de kleinste dingen bellen. Dat je niet gaat denken: ‘Daar heb je er weer één’, maar probeert je in iemand te verplaatsen.”

Fenna: “Je moet steeds een inschatting maken op basis van context. Bij hevige pijn op de borst, moet er volgens het NTS vaak direct een ambulance naar iemand toe. Maar het kan ook iemand van 20 zijn met een paniekaanval, of een 95-jarige die niet meer naar het ziekenhuis wil. Dan kan er beter eerst een beoordeling van een huisarts plaatsvinden. Je moet die beslissingen soms durven nemen en dat kan alleen als je goed op elkaar afgestemd bent als team. Het maakt het tot een leuke uitdaging om op die stoel te zitten.”

Wat kan er nog beter?

Hannah: “We kijken nu bij elke dienst wie de rol van regiearts op zich neemt, maar vanaf 2024 zal dat vooraf worden bepaald. Dat regelen we doordat artsen vooraf kunnen aangeven dat ze dat willen doen. Zo willen we meteen zorgen dat de poule met regieartsen kleiner wordt, wat ten goede moet komen aan de kwaliteit.”

Fenna: “Wij starten in Almelo ook met een pilot om de poule met regieartsen te verkleinen en de regieartsen verder te scholen in die functie, en ik verwacht dat dat positieve resultaten gaat opleveren. Goede teamsamenwerking is namelijk essentieel op de huisartsenspoedpost.”

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja