Gezocht: Stageplaatsen Co-assistenten

Het is weer een grote uitdaging om maar liefst 70! co-assistenten in te plannen voor hun verplichte huisartsstage in 2020.

In het vijfde jaar van de studie geneeskunde lopen de studenten van het UMCG stage (gedurende minimaal 40 weken) in een van de onderwijsaffiliaties, waaronder het Medisch Spectrum Twente. De studenten starten met intramurale vakken en ergens in het vijfde jaar is er ook de verplichte stage huisartsgeneeskunde. De studenten worden ondergebracht bij huisartsen in Enschede en omgeving. De stage duurt vier weken en studenten worden gekoppeld aan een huisarts of huisartsenpraktijk. Gezien de toenemende studentenaantallen is uitbreiding van de pool van huisartsen gewenst.

Wij zijn daarom naarstig op zoek naar huisartsen die studenten willen begeleiden. Het begeleiden van stage wordt gewaardeerd met 4 accreditatiepunten en een bedrag van 600 euro. Jaarlijks zijn er in de regio docentvaardigheidscursussen waar ervaringen worden uitgewisseld en er aandacht is voor vaardigheidsontwikkeling. Ook artsen die in deeltijd werken kunnen prima opleiden. Studenten vinden het juist heel leerzaam om bij verschillende huisartsen en disciplines binnen een praktijk hun stage te lopen omdat ze dan zien dat dokteren op verschillende manieren kan. Ter info: op woensdag- en donderdagmiddag zal de coassistent niet aanwezig zijn i.v.m. verplicht onderwijs.

Mocht u nog vragen hebben of u willen aanmelden als opleider, bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet,

Namens:

Dick Rinkes, huisarts en onderwijscoördinator M2-stage UMCG, t.h.n.rinkes@umcg.nl
Wim Smit, internist en affiliatiecoördinator Medisch Spectrum Twente, w.smit@mst.nl

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja