FAQ

Jazeker! De huisartsopleiding van het Amsterdam UMC heeft al jaren een dependance in Twente. De aios staat ingeschreven bij het VUmc, maar volgt de opleiding in Twente. Er is een ruim aantal huisartsopleiders dat hun praktijk als stageplek aanbiedt. Ook voor de externe stages in het 2e jaar zijn er voldoende plekken in de regio. Kijk hier voor meer informatie, of lees het interview met Rob Corsten, coördinator van de opleiding in Twente. 

Er zijn meerdere checklists in omloop die je als startend praktijkhouder op weg kunnen helpen. Zo heeft huisartsenkring LHV een checklist en online planner ontwikkeld zodat je op tijd de stappen kunt zetten die nodig zijn om succesvol je nieuwe praktijk te starten.

In Twente bieden de LHV huisartsenkring Twente, de Federatie Eerstelijnszorg Almelo en omstreken (FEA) en huisartsenonderneming THOON ondersteuning aan startende praktijkhouders, zodat zij zich primair kunnen richten op de patiëntenzorg.

Welk aanbod is er voor de startende huisarts in regio?

Inzet van een mentor
De huisartsenkring Twente biedt die mogelijkheid aan een startende praktijkhouder gedurende het eerste jaar van de praktijkvoering. De startende huisarts krijgt daarbij ondersteuning (klankbord en coaching) van een ervaren huisarts, na de praktijkovername. Zie voor meer informatie het ‘document Mentoring programma voor jonge huisartsen’.

Inzit praktijkpersoneel THOON
THOON kan u daarnaast ondersteunen in de personeelszorg. Denk hierbij aan de mogelijke inzet van een praktijkverpleegkundige en/of praktijkmanager in uw praktijk. THOON heeft daartoe gespecialiseerde hbo-opgeleide (praktijk)verpleegkundigen en praktijkmanagers in dienst.

Draaiboek voor de startende huisarts 
Dit draaiboek richt zich op de huisarts die overweegt een bestaande praktijk over te nemen, te associëren of zelf een nieuwe praktijk wil starten, Om de startende huisarts direct te kunnen ondersteunen en adviseren richting praktijkhouderschap, is dit 
draaiboek opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de LHV-toolkit. 

FEA biedt ondersteuning op maat
Naar behoefte van de startende huisarts biedt de FEA ondersteuning op maat. Zowel bij de voorbereiding van de praktijkovername als in de startfase. De betreffende coöperatiemanager kan hiervoor benaderd worden.

Vanuit THOON Praktijkhuisvesting begeleidt de Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland je bij je huisvestingsvraagstuk. THOON ondersteunt zorgverleners bij de ontwikkeling van eerstelijns zorgcentra in Twente. Van het zoeken naar een geschikte locatie en het aanvragen van vergunningen, tot de financiering en het uiteindelijke (ver)bouwproces. THOON behartigt je belangen als zorgverlener en neemt je veel werk uit handen, zodat je je kunt concentreren op het primaire proces: de patiëntenzorg. 

Bekijk hiervoor de factsheet.

U kunt hiervoor contact opnemen met Wiyanti Nieuweweme, w.nieuweweme@bvthoon.nl, 074 – 256 87 98

Bij het zoeken naar praktijkruimte biedt de FEA, naar behoefte van de startende huisarts, ondersteuning op maat. De betreffende coöperatiemanager kan hiervoor benaderd worden.

Voor huisartsen die overwegen te stoppen met hun praktijk of die dit besluit al hebben genomen, heeft de LHV de Toolkit Praktijkoverdracht. Deze toolkit geeft samen met de bijbehorende jaarplanner een beeld van alle zaken die je moet regelen en wanneer je dit moet doen. Daarnaast biedt de LHV een cursus praktijkstop aan.

Ook de FEA heeft een checklist ontwikkeld voor praktijkoverdracht.

Dat is heel simpel. En kunnen we voor je regelen. Het handigst is dat je een tekst maakt die qua opzet en omvang overeenkomt met de vacatures die je al op de site ziet staan. Dus wat zoek je, voor welke praktijk en waar is dat? Dan een algemene tekst. Een stukje over personeel en organisatie en een opsomming van de praktijkkenmerken. En als laatste hoe mensen in contact komen, de website-gegevens et cetera.

Vervolgens zijn er twee opties:

  • Er is een Word sjabloon beschikbaar dat je zelf kan vullen. Stuur die opgemaakte versie naar info@huisartsintwente.nl, dan plaatsen wij de vacature op de site en de sociale kanalen.
  • De andere optie is dat wij de vormgever van deze website de vacature voor je opmaakt. Dan kan er ook een kleine animatie (zie voorbeelden) van gemaakt worden voor wat extra aandacht. Daar zijn wat kosten aan verbonden, waar mogelijk budget voor beschikbaar komt. Informeer bij de zorggroep naar de mogelijkheden, of mail naar info@huisartsintwente.nl

NB: Alleen vacatures voor langere termijn -langer dan een half jaar- worden op de website geplaatst. Kortdurende waarneming, bijvoorbeeld vervanging tijdens zwangerschapsverlof, valt hier niet onder.

Deze website is een initiatief van de stuurgroep die zich hardmaakt voor de continuïteit van de huisartsenzorg in Twente. In de stuurgroep zitten medewerkers van LHV Kring Twente, Wagro Twente, SHT-THOON, FEA, CHPA, Huisartsenopleiding VUmc dependance Twente en Menzis. Het beheer van de website wordt gecoördineerd door SHT-THOON. Meer weten over de acties van de stuurgroep? Neem contact op.

Je bent vrij om hier afspraken over te maken met je opdrachtgever. Je zou eens kunnen kijken op de tarievenmonitor van waarneembemiddeling.

Ook kun je in de regio aan andere waarnemers vragen welk tarief zij hanteren en/of bieden zodat je een goed en realistisch beeld van krijgt.

Op deze website! Daarnaast komen ook op de whatsapp groep waarneming zakelijk -zie hiervoor één van de volgende vragen- regelmatig vacatures voorbij. Verder via de huisartsenpost; Spoedzorg Huisartsen Twente, via het Corpio systeem. Maar je zou ook kunnen kijken op www.waarneembemiddeling.nl. Verder worden soms vacatures aangeboden via de zorggroepen, bijvoorbeeld de FEA voor regio Almelo en Thoon voor regio Hengelo/ Enschede.

Je kunt je aanmelden bij de huisartsenpost. In Twente is dat Spoedzorg Huisartsen Twente. Zodra je de aanmeldingsprocedure hebt doorlopen, kun je inloggen in het Corpio-systeem en daarop staan diensten aangeboden. Ook kun je je aanmelden voor de whatsapp groep waarneming zakelijk door een mail te sturen naar wagro@huisartsenkringtwente.nl. In de groep verschijnen ook aangeboden diensten.

Je bent vrij om hier afspraken over te maken met je opdrachtgever. In een gewone dagpraktijk is het meestal zo dat je tussendoor wel even kort eet, maar verder beschikbaar bent voor spoed, administratie aan het doen bent, enzovoorts. Dan is het gebruikelijk de pauzetijd niet van de rekening af te trekken. Mocht je ergens werken waar je echt een half uur pauze hebt en daar in principe ook niet bij gestoord wordt, dan zou dit wel kunnen. Maar zoals gezegd is het uiteindelijk iets tussen jou en je opdrachtgever.

Een belangrijke website voor nascholingen is die van de DHT; Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg Twente https://twente.corpio.nl/scholingen/listCourseSessions

Als je bent aangemeld bij de huisartsenpost krijg je via hen bericht van nascholingen die door de huisartsenpost worden georganiseerd.

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van het ZGT-ziekenhuis en voor het ziekenhuis MST. Dit zijn 2 aparte digitale nieuwsbrieven. Daarin komen ook regelmatig nascholingen voorbij.

Ja, waarnemers verenigen zich in Wagro’s. In Twente kun je lid worden van de Wagro Twente die onder de LHV Kring Twente valt.

Contact: wagro@huisartsenkringtwente.nl
Website: twente.lhv.nl/wagro-twente

Ook werken we in Twente met een whatsapp-groep voor waarnemers; waarneming zakelijk. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar bovenstaand e-mailadres. Ken je al iemand  in de app-groep? Dan kan diegene ook zorgen dat je wordt toegevoegd.

Staat jouw vraag hier nog niet bij?

Neem contact op met Huisarts in Twente via info@huisartsintwente.nl of 088-5551144

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja